Všeobecné platobné podmienky Tanečnej školy

  

Kinderká / Tanečná príprava (3-6 rokov) – 1x 45 min., minimálna kapacita 8 detí. 

Mesačný členský príspevok v tanečnej škole Origoshko pre jednotlivca je 40 Eur za tréningy jedenkrát do týždňa: 

Obdobie       
1. Polrok – (september – január)200 EUR 
2. Polrok – (február – jún)200 EUR 
Celý rok – (september – jún)400 EUR 

V prípade vyplatenia členského na celý školský rok naraz získava tanečník tričko Origoshko zadarmo. 

Deťuchy / Street dance (7-15 rokov) – tréningy 1-2x 60 min., minimálna kapacita 8 detí. 

Mesačný členský príspevok v tanečnej škole Origoshko pre jednotlivca je  45 Eur za tréningy dvakrát do týždňa, 35 Eur za tréningy jedenkrát do týždňa: 

2x do týždňa 

Obdobie     
1. Polrok – (september – január)225 EUR 
2. Polrok – (február – jún) 225 EUR 
Celý rok – (september – jún)450 EUR 

1x do týždňa 

Obdobie       
1. Polrok – (september – január) 175 EUR 
2. Polrok – (február – jún) 175 EUR 
Celý rok – (september – jún)350 EUR 

V prípade vyplatenia členského na celý školský rok naraz získava tanečník tričko Origoshko zadarmo. 

Dospeláci All Style (do 99 rokov) – 1x 60 min., minimálna kapacita 10 osôb. 

Členský príspevok v tanečnej škole Origoshko pre jednotlivca je 80 Eur za 10-hodinový kurz jedenkrát do týždňa. 

Originals / Street dance (výberové skupiny)  – tréningy 2-3x do týždňa 60/90 min. 

Členské poplatky sa nevzťahujú na súťažnú skupinu Originals, tie sú popísané v samostatnej zmluve.  

Splatnosť 

Kinderká / Tanečná príprava (3-6 rokov) a Deťuchy / Street dance (7-15 rokov) 

  • splatnosť 1. Polrok – (september – január) : 25. septembra
  • splatnosť 2. Polrok – (február – jún) : 25. januára

Dospeláci MTV Style (do 99 rokov) 

  • splatnosť: 10 dní pred otvorením kurzu 

Originals / Street dance (výberové skupiny) 

  • Splatnosť členského pre súťažnú skupinu Originals je popísaná v samostatnej zmluve.  

Zľavy 

Súrodeneckú zľavu je možné uplatniť len počas obdobia prihlásenia viac ako dvoch súrodencov, vrátane a to vo výške 10% na každého ďalšieho súrodenca. Príkl. 1.súrodenec platí plnú sumu, 2.,3.,….súrodenec -10%.

Ďaľšie akciové zľavy sa uplatňujú idividuálne podľa aktuálnych podmienok. 

Penále 

V prípade nedohodnutého omeškania úhrady členského strácate do konca školského roka nárok na akékoľvek zľavy a v tretí deň nového mesiaca Vám bude zaslaná prvá upomienka formou sms spoplatnená sumou 3 Eur. V prípade neuhradenia členského napriek upomienke, Vám bude v dvadsiaty deň mesiaca zaslaná druhá upomienka spoplatnená sumou 10 Eur a za každý ďalší deň omeškania Vám bude účtovaná pokuta vo výške 1 Eur. Preto Vás prosíme, pri omeškaniach z akýchkoľvek dôvodov, informovať nás najneskôr deň pred splatnosťou, aby sme sa mohli individuálne dohodnúť a prípadne splatnosť posunúť. 

Všeobecné ustanovenia  

V prípade prihlásenia sa neskôr počas školského roka sa platí alikvótna čiastka za dané obdobie podľa dátumu prihlásenia. Prihlásenie do 15teho v mesiaci plná suma, prihlásenie po 15tom v mesiaci polovica z daného mesiaca. V mesiaci september sa mesiac delí do/po 20.9. 

Bankové spojenie 

Školné je platené vždy VOPRED Kinderká a Deťuchy do 25teho bankovým prevodom alebo platbou v hotovosti na účet, tzn. za obodobi 09-01 v septembri, za obdobie  02-06 v januári. Dospeláci 10 dní pred začatím kurzu. Originals podľa zaslaného vyúčtovania na základe platnej zmluvy. 

číslo účtu: 2940006209/1100, Tatra banka, a.s. 

názov: The EGZ Company 

VS: telefónne číslo uvedené v prihláške (v tvare 9XXXXXXXX, napr. 903255046) 

ŠS:  obdobie, za ktoré platíte (príkl. 901 alebo 206 alebo 906) 

popis: meno a priezvisko tanečníka