Všeobecné obchodné podmienky Tanečnej školy

  • V prípade neospravedlnených absencií dieťaťa na tréningoch a absencii písomného odhlásenia, je dieťa aj naďalej považované za člena tanečnej školy a bude mu účtovaný poplatok za ďalšie obdobie. 
  • Dieťa musí na tréning prísť včas. Na tréning musí mať vodu, vhodné oblečenie a čistú obuv, nie identickú v ktorej prišlo (tričko, tepláky, tenisky). V prípade nevhodného oblečenia a obuvi na tréning, môže tréner vylúčiť dieťa z hodiny.
  • Neúčasti na tréningoch, ktoré nebudú nahlásené vopred výlučne na tel. číslo +421 904 269 892 formou SMS, WhatsUp skupiny alebo prostredníctvom mailu na info@origoshko.com  sa posudzujú ako účasti. Vopred ospravedlnené neúčasti budú zapísané a môžete si ich nahradiť po vzájomnej dohode v ktorejkoľvek inej pobočke, či v inej skupine, ak vo Vašej pobočke prevádzkujeme viacero skupín. Dlhodobú neúčasť na tréningoch, napr. zo zdravotných dôvodov alebo z dôvodu odcestovania, je nutné nahlásiť vopred a budeme ju riešiť individuálne. 
  • Tanečná škola dodržiava prázdniny platné pre základné školy SR. V druhej polovici mesiaca máj mávame týždenné tanečné prázdniny, nakoľko sme v tomto období mimo SR na Majstrovstvách sveta v Chorvátsku. V tomto období tréningy neprebiehajú a nie sú zahrnuté v celkovom počet 70 hodín ročne. 
  • S pravidelnými tréningami začíname prvý pondelok v septembri a posledné tréningy končíme 15 júna. Spolu počas školského roka zabezpečíme v každej skupine 70 tréningov po 60 minút pri tréningoch 2x týždenne. Niektoré mesiace to bude viac a niektoré menej (prázdniny, sviatky atď.). V prípade neplánovaného zrušenia tréningu z akýchkoľvek dôvodov, nahrádzame tréningy, buď v dohodnutých dodatočných termínoch alebo predĺžením nasledujúcich tréningov na 90 min., ak by chýbajúcou hodinou nebol dodržaný celkový počet 70 hodín pri 2 tréningoch týždenne.
  • Počas školského roka organizujeme dva víkendy, ktoré sa budú skladať z tréningov s hosťujúcimi lektormi, diskusií, projekcií a hlavne freestyle battlov (tanečné súboje – voľná improvizácia). O presných dátumoch vás budeme informovať v dostatočnom predstihu. Účasť na víkendoch je veľmi dôležitá.
  • Otvorené skupiny sú otvorené všetkým deťom, do výberových skupín vyberáme deti buď počas hospitácií, ktoré prebiehajú vždy počas januára a júna alebo  počas tréningových víkendov.  Deti vo výberových skupinách majú dlhšie tréningy, viac vystúpení a zároveň aj možnosť  navštevovať ďalšie tréningy bez doplácania. 
  • Ukončenie členstva v tanečnej škole Origoshko je možné vždy iba ku  koncu mesiaca. Odhlásenie platí len v písomnej forme na korešpondenčnú adresu prípadne mailom na adresu info@origoshko.com najneskôr do 15teho dňa mesiaca na konci ktorého chcete členstvo ukončiť. 
  • V prípade odhlásenia sa počas trvania zaplateného obdobia sa členské za toto obdobie nevracia.